Monthly Archives: January 2014

התמודדות עם בעיות שינה בקרב בני גיל הזהב

התמודדות עם בעיות שינה בקרב בני גיל הזהב רבים מבני גיל הזהב מתנסים בבעיות של חוסר שינה. כאשר מדובר בחוסר שינה, במיוחד בקרב קבוצת גיל הזהב, ההפרעות מתבטאות לא רק בשעות שינה מועטות יותר, אלא גם באיכות שינה ירודה. הפרעות שינה חמורות בקרב בני גיל הזהב עשויות לפגוע בתפקוד היום יומי ואפילו לגרום להתדרדרות במצב […]